จารึก

ภาษาอังกฤษ


v inscribe
คำอธิบาย: เขียนรอยลึกเป็นตัวอักษรบนแผ่นศิลาหรือโลหะ
ความหมายเหมือนกับ: สลัก , เขียน
คำที่เกี่ยวข้อง: engrave , record , write
ตัวอย่างประโยค: บนหินปั้น เราจะเห็นตัวอักษร ป จารึกอยู่
n stone inscription
หน่วยนับ: หลัก
ความหมายเหมือนกับ: ศิลาจารึก
ตัวอย่างประโยค: จารึกหลักนี้ค้นพบที่จังหวัดสุโขทัย