จารีตประเพณี

ภาษาอังกฤษ


n custom
คำอธิบาย: ประเพณีที่นิยมและประพฤติกันสืบมา ถ้าฝ่าฝืนถือว่าเป็นผิดเป็นชั่ว
หน่วยนับ: แบบ
ความหมายเหมือนกับ: จารีต , ประเพณี
คำที่เกี่ยวข้อง: tradition
ตัวอย่างประโยค: สาวๆ สมัยใหม่ชอบทำตัวผิดจารีตประเพณี