จาริก

ภาษาอังกฤษ


n pilgrim
คำอธิบาย: ผู้ท่องเที่ยวไปหรือสั่งสอนเพื่อแสวงบุญเป็นต้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: จารึก
คำที่เกี่ยวข้อง: traveler , wayfarer
ตัวอย่างประโยค: ทุกวันนี้วิชิตทำตัวเป็นจาริกเที่ยวแสวงบุญไปในที่ต่างๆ
v make a pilgrimage
คำอธิบาย: ท่องเที่ยวไป
ความหมายเหมือนกับ: แสวงบุญ
คำที่เกี่ยวข้อง: wander , travel
ตัวอย่างประโยค: พระธุดงค์จาริกไปตามป่าเขาเพื่อแสวงหาความวิเวก