จาระไน

ภาษาอังกฤษ


v detail
คำอธิบาย: พูดชี้แจงอย่างละเอียดลออหรือถี่ถ้วน
ความหมายเหมือนกับ: ชี้แจง
คำที่เกี่ยวข้อง: elucidate
ตัวอย่างประโยค: คุณไม่ต้องจาระไนความสามารถพิเศษของคุณดอก ผลงานของคุณจะเป็นตัวบ่งบอกเอง