จาระบี

ภาษาอังกฤษ


n grease
คำอธิบาย: น้ำมันข้นเหนียวสำหรับหล่อลื่นและกันความสึกหรอของเครื่องจักรเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: น้ำมันจาระบี , จระบี
คำที่เกี่ยวข้อง: lubricant
ตัวอย่างประโยค: จาระบีเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เหมาะสำหรับให้การหล่อลื่นในที่ซึ่งน้ำมันไม่สามารถจะให้การหล่อลื่นได้อย่างสมบูรณ์