จารบี

ภาษาอังกฤษ


n grease
ความหมายเหมือนกับ: จาระบี , จระบี
ตัวอย่างประโยค: เสื้อนั่นเปื้อนจารบียังไงก็ซักไม่ออก