จารชน

ภาษาอังกฤษ


n spy
คำอธิบาย: ผู้ที่เข้าไปสืบความลับของประเทศอื่น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: สายลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: secret agent
ตัวอย่างประโยค: พ่อค้าเหล่านี้ล้วนเป็นจารชนเข้ามาทำการวางแผนยึดเมืองปัตตานี