จาม

ภาษาอังกฤษ


v ax
คำอธิบาย: ฟันลงไปเต็มที่
ความหมายเหมือนกับ: ฟัน
คำที่เกี่ยวข้อง: hew , strike
ตัวอย่างประโยค: เชี่ยวถูกจามด้วยขวานจนตาย
v sneeze
คำอธิบาย: อาการของลมที่พุ่งออกมาทางจมูกและปาก มักจะเป็นห้วงๆ ในทันทีทันใดโดยไม่ตั้งใจ เพราะเกิดระคายเคืองให้จมูก
คำที่เกี่ยวข้อง: sniff
ตัวอย่างประโยค: การขาดอากาศหายใจเกิดขึ้นจากการสำลักอาหาร สะอึก ไอ จาม หรือหัวเราะในระหว่างที่อาหารอยู่ในปาก
n Cham
คำอธิบาย: ชื่อชนชาติหนึ่ง ปัจจุบันส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตประเทศเวียดนามตอนใต้
ความหมายเหมือนกับ: ชนชาติจาม , แขกจาม
ตัวอย่างประโยค: จามเคยอาศัยอยู่ในเมืองไทยหลายร้อยปีมาแล้ว