จาบจ้วง

ภาษาอังกฤษ


v encroach
คำอธิบาย: ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา
ความหมายเหมือนกับ: ล่วงเกิน , อาจเอื้อม , จ้วงจาบ
คำที่เกี่ยวข้อง: intrude , trespass
ตัวอย่างประโยค: ดิฉันไม่ยอมให้ใครมาจาบจ้วงดิฉันหรอก