จานเสียง

ภาษาอังกฤษ


n record
คำอธิบาย: แผ่นกลมซึ่งบันทึกเสียงหรือคำพูดไว้ในลักษณะเป็นร่องบนพื้นผิว เมื่อใส่บนหีบเสียงและให้เข็มเดินตามร่อง ก็จะเกิดเสียงตามที่บันทึกไว้
หน่วยนับ: แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: แผ่นเสียง
คำที่เกี่ยวข้อง: gramophone , gramophone record , record player , music disc
ตัวอย่างประโยค: จานแม่เหล็กมีลักษณะเป็นแผ่นโลหะบางๆ คล้ายกับจานเสียงขนาดใหญ่