จานเสียง

ภาษาอังกฤษ


n record
คำอธิบาย: แผ่นกลมซึ่งบันทึกเสียงหรือคำพูดไว้ในลักษณะเป็นร่องบนพื้นผิว เมื่อใส่บนหีบเสียงและให้เข็มเดินตามร่อง ก็จะเกิดเสียงตามที่บันทึกไว้
หน่วยนับ: แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: แผ่นเสียง
คำที่เกี่ยวข้อง: gramophone , gramophone record , record player , music disc
ตัวอย่างประโยค: จานแม่เหล็กมีลักษณะเป็นแผ่นโลหะบางๆ คล้ายกับจานเสียงขนาดใหญ่

คำที่มี "จานเสียง" ในคำ


เครื่องเล่นจานเสียง n record player
คำอธิบาย: เครื่องสำหรับใส่จานเสียง
หน่วยนับ: เครื่อง
ตัวอย่างประโยค: เครื่องที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลบนจานแม่เหล็กมีหลักการทำงานคล้ายเครื่องเล่นจานเสียงธรรมดาทั่วๆ ไปค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top