จานเชิง

ภาษาอังกฤษ


n plate with a foot
คำอธิบาย: จานชนิดหนึ่งมีเชิง
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
คำที่เกี่ยวข้อง: a dish or tray placed on a raised standard
ตัวอย่างประโยค: คุณแม่ขนเอาจานเชิงที่เก็บไว้ในตู้ออกมาใช้ในงานเลี้ยงวันนี้