จานรองแก้ว

ภาษาอังกฤษ


n saucer
ความหมายเหมือนกับ: ที่รองถ้วย