จานรองถ้วย

ภาษาอังกฤษ


n saucer
คำอธิบาย: ภาชนะรูปแบนๆ สำหรับรองก้นถ้วย
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: จานรองแก้ว , ที่รองถ้วย
ตัวอย่างประโยค: แม่ชอบสะสมจานรองถ้วยลายแปลกๆ ไว้จนเต็มตู้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top