จานรอง

ภาษาอังกฤษ


n bottom plate
n saucer
คำอธิบาย: จานที่ใช้สำหรับรองถ้วยหรือรองแก้ว
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
คำที่เกี่ยวข้อง: small dish
ตัวอย่างประโยค: อย่าลืมใช้จานรองทุกครั้งที่เสิร์ฟน้ำให้แขก