จานบันทึก

ภาษาอังกฤษ


n disk
ความหมายเหมือนกับ: จาน