จานดาวเทียม

ภาษาอังกฤษ


n dish
คำอธิบาย: สายอากาศรูปจานสำหรับรับคลื่นจากเครื่องส่งวิทยุผ่านดาวเทียม
คำที่เกี่ยวข้อง: dish aerial , satellite dish
ตัวอย่างประโยค: อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วยจานดาวเทียม ขนาด 75 ซม.ตัวรับสัญญาณและการ์ด
n dish
คำอธิบาย: สายอากาศรูปจานสำหรับรับคลื่นจากเครื่องส่งวิทยุผ่านดาวเทียม
คำที่เกี่ยวข้อง: dish arial , satellite dish