จานชาม

ภาษาอังกฤษ


n bowl
คำอธิบาย: ภาชนะสำหรับใส่อาหาร
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: ถ้วยชาม
คำที่เกี่ยวข้อง: plate , dish
ตัวอย่างประโยค: พวกผู้ใหญ่เปิดตู้ นำจานชามชุดพิเศษออกมาเช็ดล้างทำความสะอาด
n bowl
คำอธิบาย: ภาชนะสำหรับใส่อาหาร
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: ถ้วยชาม
คำที่เกี่ยวข้อง: plate , dish
ตัวอย่างประโยค: พวกผู้ใหญ่เปิดตู้ นำจานชามชุดพิเศษออกมาเช็ดล้างทำความสะอาด