จานจ่าย

ภาษาอังกฤษ


n distributor
คำอธิบาย: อุปกรณ์ที่ส่งกระแสไฟฟ้าไปยังหัวเทียนในฝาสูบของเครื่องยนต์ตามจังหวะที่เหมาะสม เพื่อจุดระเบิดไอน้ำมันเชื้อเพลิงผสมอากาศ
หน่วยนับ: อัน, ชุด
ความหมายเหมือนกับ: จานจ่ายไฟ
ตัวอย่างประโยค: จานจ่ายทำหน้าที่จ่ายไฟสูงไปให้กับหัวเทียนเพื่อทำการจุดประกายไฟ