จาน

ภาษาอังกฤษ


n plate
คำอธิบาย: ภาชนะรูปแบนๆ สำหรับใส่สิ่งของต่างๆ
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
คำที่เกี่ยวข้อง: dish
ตัวอย่างประโยค: คนจีนจะไม่วางเศษอาหารไว้บนขอบจาน
clas plate
คำที่เกี่ยวข้อง: dish
ตัวอย่างประโยค: ฉันกินข้าว 2 จานเมื่อเช้านี้