จาตุรงค์

ภาษาอังกฤษ


adj composed of four parts
คำอธิบาย: มีองค์ 4, มีส่วน 4
ความหมายเหมือนกับ: จาตุรงค
คำที่เกี่ยวข้อง: four parts , four sections