จาตุรงค์

ภาษาอังกฤษ


adj composed of four parts
คำอธิบาย: มีองค์ 4, มีส่วน 4
ความหมายเหมือนกับ: จาตุรงค
คำที่เกี่ยวข้อง: four parts , four sections


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top