จาตุรงค

ภาษาอังกฤษ


adj composed of four parts
คำที่เกี่ยวข้อง: four parts , four sections