จาดตะกั่ว

ภาษาอังกฤษ


n white lead
คำอธิบาย: สารประกอบชนิดหนึ่งของธาตุตะกั่ว เป็นสารสี สีขาว ใช้เป็นองค์ประกอบของสีทาบางประเภท