จางๆ

ภาษาอังกฤษ


adj faded
ความหมายเหมือนกับ: ซีดๆ , จาง
คำที่เกี่ยวข้อง: dim
คำตรงข้าม: สด , เข้ม
ตัวอย่างประโยค: จมูกผมได้กลิ่นจางๆ ของเนื้อ แล้วค่อยมีกลิ่นแรงขึ้นเมื่อผมเดินเข้าไปเรื่อยๆ