จาง

ภาษาอังกฤษ


v decrease
ความหมายเหมือนกับ: ลดลง , น้อยลง
คำที่เกี่ยวข้อง: lessen
ตัวอย่างประโยค: กลิ่นไม่ดีที่โชยมาตอนหัวค่ำจางไปหมดแล้ว
v fade
ความหมายเหมือนกับ: ซีด
คำที่เกี่ยวข้อง: be dim
คำตรงข้าม: สด , เข้ม
ตัวอย่างประโยค: สีรูปภาพที่เก็บเอาไว้นานจางจนเกือบมองไม่เห็น