จากไป

ภาษาอังกฤษ


v depart
คำอธิบาย: ออกพ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: ไปจาก
คำที่เกี่ยวข้อง: leave , go away from
คำตรงข้าม: กลับมา
ตัวอย่างประโยค: ตั้งแต่วันที่เอจากไป ก็มีคนมากมายที่เข้ามาในชีวิตผม

คำที่มี "จากไป" ในคำ


การจากไป n departure
ความหมายเหมือนกับ: การพลัดพราก , ความร้าง , ความห่างเหินค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top