จาการ์ตา

ภาษาอังกฤษ


n Jakarta
คำที่เกี่ยวข้อง: กรุงจาการ์ตา
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฟรี ในการไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาคที่จาการ์ต้า