จากนี้ไป

ภาษาอังกฤษ


conj from now
ความหมายเหมือนกับ: ต่อไปนี้ , ต่อจากนี้ไป , ตั้งแต่นี้ไป
คำที่เกี่ยวข้อง: hence , from this now
ตัวอย่างประโยค: อย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อแน่ว่านับจากนี้ไป สนามการเมืองในกทม.คงจะสนุกและตื่นเต้นมากขึ้น