จากนี้

ภาษาอังกฤษ


adv from this moment
คำที่เกี่ยวข้อง: since , till now
ตัวอย่างประโยค: นับจากนี้ถึงเดือนกันยายนจะมีการเปลี่ยนแปลงของกรมตำรวจจึงน่าที่จะจับตาดูว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งสำคัญ