จากนั้น

ภาษาอังกฤษ


conj then
ความหมายเหมือนกับ: แล้ว , หลังจากนั้น , ต่อจากนั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: after that
คำตรงข้าม: ก่อนนั้น , ก่อนหน้านั้น
ตัวอย่างประโยค: เขาชวนเธอไปทานข้าว จากนั้นก็พากันไปดูหนัง