จากที่

ภาษาอังกฤษ


conj as
ความหมายเหมือนกับ: ดังที่