จากกัน

ภาษาอังกฤษ


v be separated
คำอธิบาย: แยกกันไปคนละทิศละทาง, แยกออกจากกันไป
ความหมายเหมือนกับ: แยกกัน , ลาจาก , ไปจากกัน , พลัดพรากกัน , พรากกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: part from , break up with , diverge from , be estranged with , divide from
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วย ทำให้เราสองคนต้องจากกันตั้งแต่นั้นมา