จาก

ภาษาอังกฤษ


n nipa palm
คำอธิบาย: ชื่อปาล์มชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นกออยู่ตามป่าเลนหรือริมฝั่งน้ำกร่อยตื้นๆ ใบใช้มุงหลังคาและกรุฝา ออกดอกเป็นช่อยาว ผลรวมเป็นทะลาย กินได้
หน่วยนับ: ต้น
ตัวอย่างประโยค: ทางแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกจะเห็นจากขึ้นอยู่ทั่วไป
n a kind of Thai dessert
คำอธิบาย: ชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ำตาล ห่อด้วยใบจากแล้วปิ้ง
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ขนมจาก
ตัวอย่างประโยค: คุณยายชอบทานขนมจากมาก
v depart
คำอธิบาย: ออกพ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: ไปจาก , จากไป
คำที่เกี่ยวข้อง: leave , go away from
คำตรงข้าม: กลับมา
ตัวอย่างประโยค: เขาจากบ้านเกิดเมืองนอนมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ยังเล็ก
prep from
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งแต่
คำตรงข้าม: ถึง , จนกระทั่ง
ตัวอย่างประโยค: จากเมื่อวานถึงวันนี้ เขาก็ยังทำงานไม่เสร็จ