จั๊กกะแร้

ภาษาอังกฤษ


n armpit
ความหมายเหมือนกับ: จักแร้