จั่ว

ภาษาอังกฤษ


n gable
คำอธิบาย: เครื่องบนแห่งเรือนที่ยึดด้านสกัดหลังคา สำหรับกันลมและกันแดด มีรูปเป็นสามเหลี่ยม
หน่วยนับ: จั่ว, แผง
ความหมายเหมือนกับ: หน้าจั่ว
คำที่เกี่ยวข้อง: triangular end of a roof
ตัวอย่างประโยค: เสาใหญ่ที่รับจั่วและหน้าบันนี้มีอยู่สี่เสา
v turn up a card
คำอธิบาย: ลากไพ่จากกองมาเปิด, เปิดไพ่ในกอง
ความหมายเหมือนกับ: เปิดไพ่ , จั่วไพ่
คำที่เกี่ยวข้อง: open a card , draw a card
คำตรงข้าม: ทิ้งไพ่