จั่น

ภาษาอังกฤษ


n blossom or spadix of the coconut or betel palm
คำอธิบาย: ช่อดอกหมากหรือช่อดอกมะพร้าวเมื่อยังอ่อนอยู่
หน่วยนับ: จั่น
n trap
คำอธิบาย: เครื่องดักสัตว์ทั้งในน้ำและบนบก มีรูปร่างคล้ายกรง มีหลายชนิด
หน่วยนับ: กรง
คำที่เกี่ยวข้อง: snare , net , seine
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มผู้เฝ้ารอการตัดสินเดินพล่านอยู่หน้าห้องเหมือนเสือติดจั่น