จั่น

ภาษาอังกฤษ


n blossom or spadix of the coconut or betel palm
คำอธิบาย: ช่อดอกหมากหรือช่อดอกมะพร้าวเมื่อยังอ่อนอยู่
หน่วยนับ: จั่น
n trap
คำอธิบาย: เครื่องดักสัตว์ทั้งในน้ำและบนบก มีรูปร่างคล้ายกรง มีหลายชนิด
หน่วยนับ: กรง
คำที่เกี่ยวข้อง: snare , net , seine
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มผู้เฝ้ารอการตัดสินเดินพล่านอยู่หน้าห้องเหมือนเสือติดจั่น

คำที่มี "จั่น" ในคำ


ปั้นจั่น n crane
คำอธิบาย: เครื่องยกของหนักประกอบด้วยเสาและรอก, เครื่องจักรสำหรับยกของหนัก
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: ปั้นจั่นโรยสายสลิงลงคล้องช้างไม้หิ้วขึ้นบนรถบรรทุกอย่างง่ายดาย

จักจั่น n cicada
คำอธิบาย: แมลงชนิดหนึ่งมีปีก 2 คู่ ส่วนใหญ่มีสีเขียวอ่อน เกาะอยู่ตามต้นไม้ ตัวผู้มีอวัยวะทำให้เกิดเสียง
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: ทุ่งนาคืนนี้มืดสนิท ไม่มีแม้แต่เสียงจักจั่น

ตกจั่น v blossom
ความหมายเหมือนกับ: ออกดอก (หมาก , มะพร้าว) , ออกจั่น
ตัวอย่างประโยค: มะพร้าวต้นนี้ตกจั่นแล้ว

ออกจั่น v blossom
ความหมายเหมือนกับ: ออกดอก (หมาก , มะพร้าว)ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top