จับไข้

ภาษาอังกฤษ


v have a fever
คำอธิบาย: อาการที่ไข้ขึ้นสูง
ความหมายเหมือนกับ: ป่วย , เป็นไข้
คำตรงข้าม: หายไข้ , หายป่วย
ตัวอย่างประโยค: น้อยเริ่มจับไข้อีกแล้วหลังจากที่ไปตากฝนมาเมื่อวานนี้