จับให้มั่นคั้นให้ตาย

ภาษาอังกฤษ


v prove guilty
คำอธิบาย: จะจับผิดใครต้องมีหลักฐานแน่ชัด
ตัวอย่างประโยค: การอภิปรายครั้งนี้ต้องเข้มข้น จับให้มั่นคั้นให้ตายให้ได้