จับใจความ

ภาษาอังกฤษ


v summarize
ความหมายเหมือนกับ: สรุป , รวมความ
คำที่เกี่ยวข้อง: brief , make a resume , make a summary , conclude
คำตรงข้าม: ขยายความ
v summarize
ความหมายเหมือนกับ: สรุป , รวมความ
คำที่เกี่ยวข้อง: brief , make a resume , make a summary , conclude
คำตรงข้าม: ขยายความ