จับใจ

ภาษาอังกฤษ


v impress
คำอธิบาย: เป็นที่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: จับจิต , ประทับใจ , ถูกใจ , จับจิตจับใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: imprint
ตัวอย่างประโยค: เพลงของคิทาโรจับใจฉันยิ่งนัก