จับใจ

ภาษาอังกฤษ


v impress
คำอธิบาย: เป็นที่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: จับจิต , ประทับใจ , ถูกใจ , จับจิตจับใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: imprint
ตัวอย่างประโยค: เพลงของคิทาโรจับใจฉันยิ่งนัก

คำที่มี "จับใจ" ในคำ


จับใจความ v summarize
ความหมายเหมือนกับ: สรุป , รวมความ
คำตรงข้าม: ขยายความ

จับใจความ v summarize
ความหมายเหมือนกับ: สรุป , รวมความ
คำตรงข้าม: ขยายความ

จับอกจับใจ v impress
ความหมายเหมือนกับ: จับจิตจับใจ , ติดใจ , พอใจ
ตัวอย่างประโยค: นักร้องขับขานเนื้อร้องและสร้างลีลาให้กับทำนองบทเพลงเพื่อจับอกจับใจคนฟังได้ดียิ่ง

จับจิตจับใจ v impress
คำอธิบาย: เป็นที่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: ประทับใจ , จับใจ , ถูกใจ
ตัวอย่างประโยค: เสียงร้องของหล่อนจับจิตจับใจผู้ฟังทุกคนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top