จับเสือมือเปล่า

ภาษาอังกฤษ


v do without investment
คำอธิบาย: แสวงหาประโยชน์โดยตัวเองไม่ต้องลงทุน