จับเวลา

ภาษาอังกฤษ


v reckon time
คำอธิบาย: ดูเวลาหาสถิติในการแข่งขันกีฬา, ดูเวลาให้ตรงตามที่กำหนด
คำที่เกี่ยวข้อง: count time
ตัวอย่างประโยค: นาฬิกาจะเริ่มจับเวลาหลังจากที่ผมอ่านคำถามจบ