จับเนื้อต้องตัว

ภาษาอังกฤษ


v touch
คำอธิบาย: อาการที่ใช้มือแตะต้องส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: ถูกเนื้อต้องตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: caress , fondle , feel , stroke , pet
ตัวอย่างประโยค: เธอปล่อยให้เขาจับเนื้อต้องตัวอย่างไม่ถือสาเลยสักนิด