จับเข่าคุยกัน

ภาษาอังกฤษ


v negotiate
คำอธิบาย: ปรับความเข้าใจกันอย่างใกล้ชิด
คำที่เกี่ยวข้อง: have a heart-to-heart talk , have an intimate chat
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าพรรคและเลขาฯ พรรคจับเข่าคุยกันบนชั้นสองของที่ทำการพรรค