จับอาวุธ

ภาษาอังกฤษ


v arm
คำอธิบาย: ถืออาวุธ หรือโดยปริยายหมายถึง การลุกขึ้นมาต่อสู้
คำตรงข้าม: วางอาวุธ
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนจับอาวุธลุกฮือขึ้นต่อสู้การกดข่มขี่ข่มเหงของผู้นำเผด็จการ