จับอกจับใจ

ภาษาอังกฤษ


v impress
ความหมายเหมือนกับ: จับจิตจับใจ , ติดใจ , พอใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: imprint , please
ตัวอย่างประโยค: นักร้องขับขานเนื้อร้องและสร้างลีลาให้กับทำนองบทเพลงเพื่อจับอกจับใจคนฟังได้ดียิ่ง