จับหวัด

ภาษาอังกฤษ


v catch a cold
ความหมายเหมือนกับ: เป็นหวัด
คำที่เกี่ยวข้อง: have a cold
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ โดนฝนเพียงนิดเดียวก็จับหวัดเสียแล้ว