จับหลัก

ภาษาอังกฤษ


v be firmly fixed
ความหมายเหมือนกับ: อยู่กับที่ , นิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: be rigid , be stationary