จับสลาก

ภาษาอังกฤษ


v draw lots
ความหมายเหมือนกับ: จับฉลาก
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการประกาศเรียกตัวแทนคณะไปจับสลากเพื่อให้ทราบลำดับและชุดของการแข่งขัน