จับยาม

ภาษาอังกฤษ


v prognosticate
ความหมายเหมือนกับ: ดูฤกษ์ดูยาม , นับยาม
คำที่เกี่ยวข้อง: prophesy , foretell , predict
ตัวอย่างประโยค: โหรได้จับยามดูแล้วบอกว่าขณะนี้กำลังฤกษ์งามยามดี