จับมือใครดมไม่ได้

ภาษาอังกฤษ


v cannot look for the one who makes trouble
คำอธิบาย: หาคนทำผิดไม่ได้
ตัวอย่างประโยค: อำนาจป่าเถื่อนคุกคามเอาชีวิตผู้คนไปทิ้งโดยยังจับมือใครดมไม่ได้